Crefftwr Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Prentis

Abertawe (a teithio pan fod gofyn)
£6.78 yr awr
Amser Llawn
15.7.22

Mae crefftwyr yn gyfrifol am osod, profi, rhag-gomisiynu, comisiynu a datgomisiynu systemau peirianneg sy’n cael eu defnyddio i wresogi adeiladau diwydiannol a masnachol megis swyddfeydd, ffatrïoedd, ysgolion ac ysbytai.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol dealltwriaeth o egwyddorion gweithredu’r systemau a dylai feddu ar allu i weithio ar ei liwt ei hun heb oruchwyliaeth.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.