Cogydd

Llanelli
£8.72-£9.08 yr awr, yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau
Rolau Amser Llawn a Rhan Amser ar gael
26/2/21

Fel cogydd, byddwch yn gyfrifol am holl agweddau dydd i ddydd ar y gwaith arlwyo. Bydd hyn yn cynnwys tasgau megis paratoi prydau bwyd a sicrhau bod mannau bwyta yn lân ac yn daclus bob amser. Rhaid ichi feddu ar Dystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol neu brofiad o ymwybyddiaeth Hylendid Bwyd ar gyfer y rôl hon, ynghyd â gwybodaeth am gynnal amgylchedd glân, taclus, diogel a hylan. Fel rhan o’r rôl, bydd yn rhaid ichi weithio’n annibynnol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.