Prif Gogydd

Swansea
£28,000 – £33,000
Full Time
30.03.23

Bydd y Prif Gogydd yn gyfrifol am redeg y gegin o ddydd i ddydd, arwain trwy esiampl a gyrru’r busnes yn ei blaen. Byddwch yn cydymffurfio â safonau a gweithdrefnau’r cwmni ac yn ysgogi a datblygu eich tîm. Mae gennym ystod eang o fuddion i’w cynnig i’n gweithiwyr.

Mae profiad a gwybodaeth gofynnol yn cynnwys: profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant arlwyo, safonau uchel o ran glanweithdra a hylendid, diddordeb mewn bwyd a sgiliau coginio, sgiliau trefnu da, y gallu i gyflawni sawl tasg yn gydamserol, sgiliau cyfathrebu da iawn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales