Cogydd Cynorthwyol

Sketty
£10.30 per hour
Part Time
30.3.23

Rydym yn chwilio am Gogydd Cynorthwyyol angerddol a phrofiadol i weithio ochr yn ochr â’n Cogyddion. Dewch i weithio i dîm cyfeillgar o bobl mewn Cartref Gofal. Mae cyfrifoldebau’n cynnwys paratoi cinio dydd Sul ar gyfer preswylwyr erbyn amser cinio a gweini pryd ysgafnach gyda’r nos, paratoi a gweini brecwast i breswylwyr yn ystod yr wythnos a cynorthwyo’r Cogydd gyda thasgau.

Fe fydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys: ymgymryd â dyletswyddau’r Cogydd pan fydd ar wyliau blynyddol neu’n sâl; sicrhau bod unrhyw waith paratoi angenrheidiol yn cael ei wneud ar gyfer y diwrnod canlynol; cynnal hylendid y gegin; ybu cegin lân a hylan a chydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd y cwmni a gofynion cyfreithiol defnyddio a storio stoc mewn modd priodol, rheoli a gwirio stoc yn ddyddiol ac yn fisol, ynghyd â chylchdroi stoc bwyd i leihau gwastraff; helpu i redeg y gegin yn ddyddiol, gan baratoi prydau a chadw ardaloedd yn lân er mwyn gweini. Rhaid cael Lefel 2 mewn Hylendid Bwyd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales