Cogydd Commis (Cogydd Iau)

Canol Dinas Abertawe
£4.62 – £8.91
Amser Llawn
30.06.2021

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn sy’n barod i hyfforddi yn y gegin sefydlu gyrfa hirdymor i’w hun, gan weithio fel rhan o dîm gweithgar. Nid oes angen unrhyw brofiad ar ymgeiswyr, dim ond parodrwydd i ddysgu.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.