Clerc Cyflogres

Canol Abertawe
Cyflog yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
11/9/20

Mae cwmni cyfrifyddiaeth blaenllaw yn Abertawe yn chwilio am Glerc Cyflogres profiadol i ymuno â’i Adran gyflogres. Bydd y rôl yn cynnwys prosesi cyflogresi ar gyfer nifer fawr o gleientiaid. Bydd gan y cleientiaid weithwyr fydd yn amrywio o 1-2 aelod o staff i gannoedd o aelodau o staff. Bydd gofyn ichi fewnbynnu oriau a chyflogau mewn i Gyflogres Sage, SSP, SMO a thaliadau statudol eraill, cysoni taliadau Talu Wrth Ennill, cyflwyno gwybodaeth i CThEM, prosesi taliadau pensiwn a thaliadau CIS, ynghyd â delio ag ymholiadau cyffredinol sy’n ymwneud â’r gyflogres. Rhaid ichi feddu ar brofiad blaenorol o weithio gyda’r gyflogres a delio gydag ystod eang o gyflogresi. Yn ogystal, mae’n hanfodol eich bod yn gallu defnyddio Microsoft Office yn effeithiol iawn. Bydd meddu ar brofiad o ddefnyddio Cyflogres Sage yn fanteisiol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.