Chef de Partie

Fairyhill & Oldwalls
£20,000 – £26,000 dibynnu ar brofiad
Amser llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Chef de Partie i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cefnogi’r Prif Gogydd a sicrhau bod bwyd yn cael ei storio, ei baratoi a’i weini i’r safon uchaf posib. Bydd cyfle gennych hefyd i gysylltu’n weithredol â’r tîm i arloesi a gwella prydau bwyd a thechnegau coginio. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn cegin fawr, sgiliau cyfathrebu gwych ac mi fydd yn unigolyn trefnus.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.