Cynorthwyydd Marchnata Digidol (Contract Tymor Penodol)

Landore
£21,673 – £22,000
Full Time
17.03.23
Read more

Cynorthwyydd Gofal

Abertawe
£9.90 yr awr
Amser Llawn a Rhan Amser
18.04.23
Read more

Achubwr Bywyd

Abertawe
hyd at £19,813
Amser Llawn & Rhan Amser
30.03.23
Read more

Derbynnydd/Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Abertawe
hyd at £12.61 yr awr
Rhan Amser – Achlysurol
30.03.23
Read more

Athro/Athrowes Nofio

Abertawe
hyd at £12.61 yr awr
Rhan Amser
30.03.23
Read more

Cynghorydd Gwerthu

Marina Abertawe
£18,525 y flwyddyn
Amser Llawn
30.03.23
Read more

Pennaeth Addysg – Academi

Glandŵr
£35,000 – £40,000
Amser Llawn
30.03.23
Read more

Cynorthwyydd Gofal Plant

Y Mwmbwls
£9.50 yr awr (£10.42 o Ebrill)
Amser Llawn a Rhan-Amser
30.3.2023
Read more

Staff Hyrwyddo

Canol y Ddinas
£8.50 – £10 yr awr
Dros dro
20.03.2023
Read more

Rheolwr Cyfrif Gwerthiant – Prentis

Fforestfach
£5.50 yr awr
Amser Llawn
30.03.23
Read more