Briciwyr/Plastrwyr/Labrwyr

Abertawe
£4.81 to £9.50 – dibynnu ar brofiad
Full Time
11.03.2023

Rydym yn gwmni adeiladu sefydledig sydd yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu, ac rydyn wedi adeiladu ein busnes drwy ledaenu’r gair a thrwy argymhellion. Fel busnes teuluol, rydym yn cynnig gwaith adeiladu sydd wedi’i deilwra i anghenion cwsmeriaid, ynghyd â dibynadwyedd ac ymrwymiad i gwblhau ein gwaith i’r safonau uchaf posib.

Rydym am ehangu ein tîm ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion profiadol, ynghyd ag unigolion sy’n chwilio am gyfle hirdymor cyntaf ym maes adeiladu a hyfforddiant ar bob agwedd ar adeiladu.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales