Barmon

Canol Dinas Abertawe
£9.50 yr awr
Amser Llawn neu Ran-amser
30.6.22

Yn y swydd hon, byddwch chi’n chwarae rôl flaenllaw wrth ddarparu cwrw crefft anhygoel i bobl Abertawe. Byddwch chi’n gweithio’n agos gyda’ch cydweithwyr i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl ar y bar a’r llawr.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.