Barmon

Canol Dinas Abertawe
£8.36 – £9.50 yr awr
Amser Llawn neu Ran-amser
30.6.22

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn sydd â’i fryd ar yrfa ym maes lletygarwch i ddarparu profiad yfed gwych i’n gwesteion. Mae ein barmyn yn mwynhau digon o ryddid i arbrofi er mwyn datblygu ein rhaglen ddiodydd arloesol, maen nhw’n gwbl gyfrifol am ochr greadigol y busnes, ac yn sicrhau bod safonau’n cael eu cadw’n uchel. Rydyn ni’n falch o gynnig cynhwysion cartref a gwirodydd, gwinoedd a chwrw premiwm.
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol un flwyddyn neu fwy o brofiad fel barmon coctels, gwybodaeth dda iawn o goctels clasurol a chyfoes, a dwylo cyflym iawn oherwydd rydyn ni’n lleoliad prysur iawn. Yn bwysicaf oll, rhaid i chi fod yn barod i gael amser gwych gyda’n cwsmeriaid a dysgu a thyfu o fewn y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.