Barmon

Canol Dinas Abertawe
£8.36 – £9.50 yr awr
Amser Llawn/Rhan-amser
30.6.22

Rydyn ni’n bwriadu ehangu ein tîm gwych gyda staff bar allblyg sy’n weithgar, llawn hwyl, brwdfrydig a chymdeithasol ac sy’n ffynnu wrth weithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd prysur.
Rydyn ni’n chwilio am unigolion sy’n dod â bwrlwm i’r tîm ac nad ydyn nhw’n ofni gwaith caled. Rydyn ni eisiau darparu’r profiad gorau o Stryd y Gwynt i’n gwesteion drwy greu atgofion a fydd yn para am oes!

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.