Barista

Swansea
£5.28 – £10.42 yr awr yn dibynnu ar oedran
Amser Llawn neu Ran-Amser
09.06.23

Rydym yn chwilio am Farista i ymuno â’r tîm i gynorthwyo i baratoi diodydd poeth ac oer megis coffi, te yn ogystal  â diodydd crefftus ac arbenigol. Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus lanhau a diheintio ardaloedd gwaith, llestri ac offer; yn ogystal â stocio’r cownter cacennau, alcohol a diodydd meddal a glanhau ardaloedd gwasanaeth ac oergelloedd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales