Swyddog Eco

Marina Abertawe
£18,525 y flwyddyn + OTE heb ei gapio
Amser Llawn
09.12.22

Bydd yr Asiant yn ffonio perchnogion tai a thenantiaid preifat ledled Cymru a Lloegr sy’n chwilio am eiddo sydd mewn tlodi tanwydd, er mwyn helpu cwsmeriaid i leihau eu hôl traed carbon a’u biliau ynni. Ni fydd cwsmeriaid yn talu asiantau am eu gwasanaeth. Rydym yn gosod systemau gwres canolog, paneli solar ac amrywiaeth o fesurau insiwleiddio. Bydd angen i’r Asiant ddeall y mesurau a meddu ar ddealltwriaeth o’r manteision cysylltiedig, gan eu hesbonio i’r cwsmeriaid, fel gallant wneud y mwyaf o’r cynlluniau sydd ar gael. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ar y mater hwn.

Bydd rhifau’r cwsmeriaid yn cael eu dewis gan system ddeialu awtomatig er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’r swyddog siarad â chymaint o bobl ag sy’n bosib, i geisio hybu gwerthiant. Bydd yr asiant hefyd yn derbyn ymholiadau gan ddarpar gwsmeriaid sy’n cysylltu â ni i weld a ydynt yn gymwys i dderbyn buddion y cynllun. Bydd yr asiant hefyd yn delio â chwsmeriaid sy’n ffonio’r cwmni a bydd gofyn iddo drosglwyddo gwybodaeth i’r timau gwasanaeth cwsmeriaid/rheoli prosiectau fel y gallant ffonio’r cwsmeriaid yn ôl i ddatrys unrhyw ymholiadau.

Dydd Llun a dydd Mawrth 9.00am-5.30pm; Dydd Mercher 10.00am-7.30pm; Dydd Iau 10.30am-7.00pm; Dydd Gwener 9.00am-4.00pm

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.