Asiant Cadw Cwsmeriaid

Llansamlet
Isafswm Cyflog Cenedlaethol ynghyd â chomisiwn
Amser llawn
13/11/20

Rydym yn chwilio am Asiant Cadw Cwsmeriaid i weithio yn ein hadran aml-sgiliau. Bydd ymgeiswyr yn gallu defnyddio cyfrifiaduron yn effeithiol ac yn gallu cefnogi cwsmeriaid dros y ffôn. Bydd cwsmeriaid yn dibynnu arnoch chi i ateb eu cwestiynau, i ateb eu hymholiadau mewn perthynas â’n nwyddau a’n gwasanaeth. Pan fydd cwsmeriaid yn ein ffonio i dorri pob cysylltiad gyda ni, byddwch yn gwneud eich gorau glas i geisio newid eu meddwl. Chi fydd llais y brand! Rhaid ichi fod yn hyderus yn cyfathrebu, yn hyblyg ac yn gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm.