Arweinydd Tîm – Sifftiau yn ystod y dydd a’r prynhawn

Penclawdd
£19,500 ynghyd â lwfans sifftiau
Amser Llawn
25.10.2021

Mae cwmni gweithgynhyrchu arbenigol ac arloesol sy’n troi gwastraff plastig yn blasting ailgylchadwy a phaneli addurnol yn dymuno ehangu eu gweithlu o ganlyniad i gynnydd mewn gwerthiannau. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cefnogi’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni gwaith effeithiol o fewn y sefydliad o ran gweithgynhyrchu, cefnogi’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflwyno a chydymffurfio â phrosesau a dulliau rheoli, ynghyd â defnyddio offer mewn ffordd effeithiol er mwyn creu amgylchedd gweithgynhyrchu diogel, effeithlon ac effeithiol. Byddwch hefyd yn helpu’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni nodau sefydliadol mewn perthynas â Diogelwch, Ansawdd, Cost, Darpariaeth, Pobl, Targedau Amgylcheddol a mentrau sy’n ysgogi twf.

Sifftiau (Dydd Llu- dydd Gwener)
• Dydd: 7am – 3pm
• Prynhawn: 3pm – 11pm

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.