Arweinydd Tîm – Sifft Nos

Penclawdd
£19,500 ynghyd â lwfans sifftiau
Amser Llawn
25.10.2021

Mae cwmni gweithgynhyrchu arbenigol ac arloesol sy’n troi gwastraff plastig yn blasting ailgylchadwy a phaneli addurnol yn dymuno ehangu eu gweithlu o ganlyyniad i gynnydd mewn gwerthiannau.

Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cefnogi’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni gwaith effeithiol o fewn y sefydliad o ran gweithgynhyrchu, cefnogi’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflwyno a chydymffurfio â phrosesau a dulliau rheoli, ynghyd â defnyddio offer mewn ffordd effeithiol er mwyn creu amgylchedd gweigynhyrchu diogel, effeithlon ac effeithiol. Byddwch hefyd yn helpu’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni nodau sefydliadol mewn perthynas â Diogelwch, Ansawdd, Cost, Darpariaeth, Pobl, Targedau Amgylcheddol a mentrau sy’n ysgogi twf.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.