Arbenigwr Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Fforestfach
Tua £22,000 – dibynnu ar bofiad (Pro rata)
Amser llawn neu ran-amser
26.02.21

Bydd gan yr ymgeisydd addas brofiad blaenorol mewn marchnata cynnwys, datblygu cynnwys ynghyd â SEO er mwyn sicrhau bod gwefannau yn ymddangos mewn safleoedd ar bob prif beiriant chwilio. Bydd deiliad y swydd hefyd yn dadansoddi gwybodaeth er mwyn cynhyrchu adroddiadau strategol, manwl.
Bydd dyletswyddau eraill cynnwys diweddaru gwefan y cwmni a rhedeg ymgyrchoedd PPC llwyddiannus i ddenu mwy o bobl i ymweld â’r wefan.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.