Anogwr Dysgu

Sgeti
£16,597 – £17,266
35 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn
30.6.2022

Mae Ysgol Uwchradd leol yn bwriadu recriwtio Anogwr Dysgu i ymuno â’u tîm presennol o ddau. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o agwedd arloesol a deinamig ar waith yr ysgol, sy’n arwain y ffordd o ran hyrwyddo cynhwysiant.

Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhywun sy’n dychwelyd i’r gweithle yn dilyn seibiant gyrfa, neu sydd eisoes â phrofiad o weithio mewn lleoliad addysg. Maen nhw hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd wedi graddio’n ddiweddar a allai fod yn ystyried llwybr i yrfa mewn addysg neu hyfforddiant yn y dyfodol ac sydd am ennill rhywfaint o brofiad o weithio mewn ysgol.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos ymdeimlad cryf o empathi â phlant a phobl ifanc a bod yn ymwybodol o rai o’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu bywydau. Byddai profiad fel anogwr neu rywfaint o wybodaeth o hyfforddiant meddylfryd neu hyfforddiant tebyg yn fuddiol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.