Amcangyfrifwr – Prentis

Twyni Crymlyn
£4.83 yr awr (cyflog prentis)
Amser Llawn
23.9.2022

Mae un o gwmnïau peirianneg mwyaf blaenllaw’r DU yn chwilio am Amcangyfrifwr (Prentis). Fel rhan o’r rôl, byddwch yn astudio cymhwyster Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes wrth ymgymryd â’r rôl. Yn amlwg, byddai meddu ar ddiddordeb mewn peirianneg yn fantais sylweddol.

Bydd y rôl yn cynnwys adolygu lluniadau a manylebau, paratoi a chreu taflenni amcangyfrif at ddibenion cofnodi costau, anfon ymholiadau at gyflenwyr i gael prisiau deunyddiau a pharatoi a chyflwyno llythyrau dyfynbrisiau manwl i gwsmeriaid.

Bydd cyfleoedd dilyniant ar gael o fewn y cwmni, a bydd yr ymgeisydd addas yn cael cyfle i symud ymlaen i rolau megis Amcangyfrifwr, Peiriannydd Dylunio, Prynwr neu Beiriannydd Prosiect. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar lygad dda am fanylder, sgiliau cyfathrebu da, sgiliau mathemateg cadarn a dealltwriaeth o feddalwedd Microsoft sylfaenol megis Word ac Excel.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.