Aelod Tîm

Abertawe
£4.62 – £8.91 yr awr
Rhan-amser
17.9.21

Mae cadwyn fwy llwyddiannus yn chwilio am Aelodau Tîm i ymuno â’u busnes. Mae oriau amrywiol ar gael a byddwch yn gweithio’n bennaf gyda’r nos a phenwythnosau. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys paratoi bwyd, gweithio â thiliau, monitro stoc, dosbarthu nwyddau a chwblhau amserlenni glanhau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol profiad o weithio yn y maes, ond nid yw hyn yn hanfodol oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Yn bwysicach oll, rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, parodrwydd i ddysgu a rhaid iddynt fod yn ddibynadwy.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.