Aelod o’r Tîm Bwyty Bwyd a Diod)

Canol Dinas Abertawe
£9.50 yr awr
Amser Llawn
26.08.22

Bwriad y rôl hon yw cynorthwyo’r Goruchwyliwr Shifftiau gyda gwasanaeth bwyd a diod y gwesty, yn unol â safonau a lefel gwasanaeth y Rheolwr Bwyty a Bar. Mae’n hanfodol i chi feddu ar brofiad o weithio mewn tîm ac o leiaf 6 mis o brofiad o weithio mewn bwyty/bar cydnabyddedig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.