Aelod o’r Tîm Bwyd a Diod

Canol Dinas Abertawe
£10.65 yr awr
Hamddenol
30.09.2022

Diben y rôl hon yw cynorthwyo Goruchwyliwr yr Adran i gynnig gwasanaeth Bwyd a Diod effeithlon. Bydd gofyn i chi gymryd gofal rhesymol am eich Iechyd a Diogelwch eich hun ynghyd ag Iechyd a Diogelwch eraill, gan gydymffurfio â Rheoliadau Hylendid Bwyd ac Iechyd a Diogelwch. Bydd angen i chi sicrhau bod holl ofynion gwesteion yn cael eu bodloni mewn modd amserol, yn unol â’r daflen swyddogaethau.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.