Aelod Criw

Yr Uplands, Canol y Ddinas and Llansamlet
£4.81 – £9.50 yr awr – yn dibynnu ar oedran
Amser Llawn neu Ran-amser
05.04.23

Rydym yn uchelgeisiol, yn ehangu’n gyflym ac yn chwilio am bobl i ymuno â’n stori ni. I gyflawni hyn, mae angen Aelodau Criw y Bwyty i ymroi yn llawn i’w gwaith. Rydym yn trin pawb yn hafal, gan roi rhyddid i unigolion lywio eu gyrfa a mynegi eu hunain. Rydym hefyd yn sefydliad sy’n hoffi cael hwyl. Rydym yn hoff o wneud i bobl deimlo’n gartrefol ac mae pawb yn teimlo eu bod yn rhan o rywbeth gwych.

Ydych chi’n hoff o roi gwên ar wynebau cwsmeriaid? Ydych chi’n hoffi gweithio’n gyflym ac yn meddu ar allu i weithio hyd yn oed yn gyflymach pan fo angen? Ydych chi’n hoffi gweithio mewn tîm a bod yn chwareus? Ydych chi’n hoff o fynd i’r afael â heriau bob dydd? Ydych chi’n teimlo’n dda ar ôl helpu eraill? Os ateboch ‘ydw’ i’r cwestiynau uchod, yna byddwch chi’n hoffi gweithio i ni. Dim profiad? Dim problem. Byddwn ni’n darparu hyfforddiant llawn i chi ynghyd â’r sgiliau sydd eu hangen arnoch.

Mae cyfrifoldebau’ rôl yn cynnwys meithrin eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o wasanaeth cyflym; byddwch yn cael cyfle i weithio yn y gegin, yr ardal weini ac ardal ‘blaen y tŷ’ y bwyty; sicrhau gwasanaeth godidog i’n cwsmeriaid gan sicrhau bod ein cynnyrch yn berffaith a’u bod yn cael eu cynnig mewn modd rhagorol; bod yn rhan o dîm prysur, bywiog a chefnogol gan gefnogi cyd-weithiwyr ar bob shifft. Bydd oriau’r rôl hon yn hyblyg a byddwch yn derbyn sawl cyfle dilyniant (rydym yn ehangu’n gyflym!). Byddwch hefyd yn derbyn bwyd am ddim, pensiwn cwmni, disgownt staff ac oriau hyblyg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales