Cynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid

Llansamlet
£19,000 – £20,000
Amser Llawn (40 ayw, Dydd Llun – Dydd Gwener, 8:30am – 6pm)
23.9.22

Mae cwmni byd-eang gyda chontractau allanol yn edrych i gyflogi o leiaf 20 o staff newydd gan ei fod wedi ennill contract newydd gyda sefydliad mawr. Yn y rôl byddwch yn gweithio mewn canolfan gyswllt broffesiynol yn delio â galwadau o fusnesau neu berchnogion busnes.

Bydd angen i Gynrychiolwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid ddefnyddio barn gadarn a chymryd cyfrifoldeb am ddatrys pob galwad mor effeithlon ac effeithiol â phosibl.

Bydd y rôl yn cynnwys ateb nifer fawr o alwadau a chynnal cyfradd ymateb cyflym yn unol â lefelau gwasanaeth y cytunwyd arnynt, cofnodi gwybodaeth am alwadau a dderbynnir, pan fydd angen a chynnal cofnodion manwl a chywir a datrys pob cwyn yn ystod y pwynt cyswllt cyntaf pan fo’n bosibl.

Mae’n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol, sgiliau TG da a gallu gweithio’n effeithiol fel rhan o dîm. Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â chwmni sydd wir yn gwerthfawrogi ei staff, a fydd yn darparu hyfforddiant llawn ac sy’n credu mewn datblygu unigolion i gyrraedd eu gwir botensial.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.