Gweithwyr Gofal Cartref/Cymorth

Abertawe
£16, 120 y flwyddyn
Rolau amser llawn a rhan-amser ar gael

Rydym yn chwilio am Weithwyr Gofal Cartref a Gweithwyr Cymorth i ymuno â chwmni gofal cartref sy’n gweithredu ar draws Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot. Diben y rolau yw darparu gwasanaethau a fydd yn amddiffyn urddas, preifatrwydd, dewis, annibyniaeth a chyflawniad defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd. Dylai’r ymgeisydd delfrydol allu cefnogi pobl sydd ag amrywiaeth o anableddau, cynnal cysylltiadau a rhwydweithiau cefnogol o fewn y gymuned ynghyd ag ymateb i anghenion emosiynol, seicolegol, cymdeithasol a chorfforol yr unigolion sy’n cael eu cefnogi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.

Cyfeirnod y swydd: DP221